<script> jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.et-download-button'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); }); </script>
Välj en sida

Kundlogin

Login för kunder till pågående eller avslutade projekt. Har du inte fått något
lösen, vänligen hör av dig så ordnar vi ett.