<script> jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.et-download-button'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); }); </script>
Välj en sida

Ullis Karlsson

Hemsideförslag med förslag på layout, färgprover, typsnitt, namnlogo.

Detta förslaget strävar efter mer sammanhållning och renare och lugnare utseende men ändå några grafiska detaljer som ska sticka ut och uppmärksamma, som små videosekvenser (t.ex. den bild där Ullis sitter) som skapar lugn rörlighet och att det känns levande.

Färgerna ska harmonisiera med natur, hav och lugn, men med vissa starkare chakrafärger som drar till sig uppmärksammhet och förstärker intrycket av styrka.

Färgerna kan visas och skilja i ton från dator/mobil och visas i regel något starkare i mobil, men de färger jag valt är medelstarka och kalibrerade för visas rätt för de allra flesta.

Layoutförslag startsida 1a.
Något svalare färger.

Layoutförslag startsida 2a.
Något utökade färger.

Layoutförslag startsida 3a.
Ytterligare utökade färger.

Videosekvens.

Överst på startsidan för att skapa liv och sätta ton för sidan utan att vara för lång. Denna videosekvens rullar automatiskt hela tiden i en loop men pausas då den inte syns.

Färger

Färgerna ska harmonisiera med natur, hav och lugn, men med vissa starkare chakrafärger som drar till sig uppmärksammhet och förstärker intrycket av styrka.

Färgprov 1a.
Lite vårigt.

Färgprov 2a.
Hav och sand.

Utökade färger för knappar och starkare grafiska detaljer.

Typsnitt.

Ett lättläst neutralt typsnitt med lagom starka konturer.

Namnlogo.

För att urskilja namnet men ändå inte vara en renodlad logotyp.