<script> jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.et-download-button'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); }); </script>
Välj en sida

1. Spara

Efter man har redigerat t.ex en text eller bild eller annat i text-, bildmodulen, sparar man först den redigeringen i modulens eget fönster, men man måste även spara själva sidan på huvudsparknappen. Längst ner på sidan du redigerar finns huvudmodulen, som visas när du aktiverat det visuella konstruktionsverktyget. Klicka på den för att öppna upp huvudmodulen och spara sidan på spara-knappen till höger. Har du t.ex snabbredigerat en text i det enklare textverktyget, sparar du bara här i huvudmodulen.

I denna huvudmodul kan du även jämföra hur sidan visas i dator, iPad och mobil.