<script> jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.et-download-button'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); }); </script>
Välj en sida

Hemsidans huvudinnehåll är uppbyggt av rader med kolumner. I dessa raders kolumner placeras moduler med hemsidans innehåll. En rad kan innehålla 1 till 4 kolumner och i varje kolumn kan man placera en eller flera moduler staplade på varandra.

För ett bra och naturligt flöde och för att inte skapa en allt för kompakt uppbyggnad i hemsidan, är det bra att bryta av med en ny rad med nya moduler.

  1. En rads grundverktyg.
  2. En av tre inlagda moduler, med dess grundverktyg.
  3. Knapp för lägga till ytterligare en rad undertill.

1.

Skapa en ny rad. Ett fönster öppnas där du väljer antal, samt strukturen av kolumner.

2.

Den nya raden läggs till med det valda antalet, samt strukturen av kolumner. Här tre kolumner. Klicka på ”Lägg till ny modul” och modulfönstret öppnas.

3.

Tre moduler inlagda. Två textfält samt en ”Cirkelräknare”.
Spara den enskilda raden, samt de tre modulerna samt spara hela sidan.