<script> jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.et-download-button'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); }); </script>
Välj en sida

Moduler är olika verktyg som man placerar innehållet i, t.ex bilder, texter, formulär, videos m.m. Moduler placeras i en ”Kolumn”, som är placerad i en ”Rad”. Det finns massor av olika moduler som text, bild, galleri, shop, video, bild- videoväxlare, knapp, kommentar, och många andra moduler som hjälper till att skapa en funktionell och mångsidig hemsida.

1.

Du lägger till en modul genom att föra markören över en befintlig rads kolumn, och ”Lägg till ny modul” knappen visar sig.

För du markören över en redan inlagd modul, t.ex en inlagd bild, visar sig både den modulens alternativ för att t.ex öppna upp admin eller kopiera modulen eller radera modulen. Undertill visas knappen för lägg till en ny modul. Den nya modulen hamnar under den befintliga modulen.

Om du börjar med en tom sida, eller vill lägga till en ny del (rad) på sidan, börjar du med att lägga till en ”Rad”. Läs mer om Rader.

2.

Lägger du till en ny modul öppnas ett fönster upp där du väljer den modul du vill lägga till. När du valt en modul öppnas modulens adminsida upp och du kan börja skriva text, lägga in bild eller annat beroende vilken modul du valt.

3.

Varje inlagd modul ger dig alternativ att arbeta vidare med den modulen. För markören över en redan inlagd modul och ett litet adminfönster visar sig.

  1. Dra och flytta din modul till valfri placering, som har en inlagd ”Rad” med ”Kolumn”.
  2. Adminknapp som öppnar upp verktygen för denna modul.
  3. Kopierar hela befintlig modul. Kopian placerar sig undertill.
  4. Spara denna modulen, med dina inställningar, till ditt bibliotek.
  5. Radera denna modul.

4.

Efter man i modulens adminfönster lagt in sin bild, eller som på bilden till höger, skrivit sin text, sparar man först i själva modulen, för att sedan spara hela sidan.

Tips.

En användbar modul är ”Avdelaren” vars funktion är att skapa lite luft, ett vertikalt ställbart tomrum, mellan olika moduler eller rader. Du kan välja antingen ett helt tomt utrymme, eller med en skiljelinje.